Var kan jag se färgprover någonstans?

aug08

Var kan jag se färgprover någonstans?

Förutom att vi givetvis har fägprover i butiken har vi nu även fotograferat färgprover för webben. Dessa finns under respektive produktsida – se Bifrost och Basfärg. Observera att nyanser kan variera beroende på skärm och ljusförhållanden så se bilderna enbart som en fingervisning.