Om oss

Leverantörer

Företagshistorik

Idag har Enetorpets Byggnadsvård som drivs av Helén Nilsson övertagit verksamheten från Enetorpets färg Verksamheten har flyttat från Jularps Skola utanför Höör till Färingtofta kyrkby. Enetorpets Byggnadsvård fortsätter med intentionen att göra så bra produkter som någonsin möjligt enligt de gamla traditionerna. Samarbetet mellan Enetorpets två företag dvs Enetorpets Byggnadsvård och Enetorpets färg kommer förhoppningsvis att leda till en fortsatt utveckling av äldre material och kunskaper. Men även samarbetet med Er som kunder är en stor och viktig del för att kunna ge oss feedback och konstruktiv kritik så vi kan förbättra de redan befintliga produkterna samt utveckla nya.

Helén Nilsson, mitt i flytten av företaget från Jularp till Färingtofta.
Foto: Boel Jeppsson

Enetorpets färg AB startades 1994 av Boel Jeppsson i en liten tillverkningslokal som byggdes i anslutning till ett skogstorp med beteckningen Enetorpet nr 1 och som låg vid Rönneåns dalgång mitt i Skåne. Namnet Enetorp härstammade från det köpekontrakt som skrevs vid avstyckningen 1908 och där säljaren förutom att upplåta gräsbete för en ko även förband sig att ”tillåta Elof Pålsson och hans hustru, att å bemälda fäladslott hugga enris till stängsel och för husbehov.” Enen var då ett vanligt förekommande träd i mellanskånes risbygd.

Målsättningen för Enetorpets färg har varit att tillverka färg för möbel och byggnadsmålning. Råvarorna och produkterna skulle vara desamma som de man använde innan den moderna färgindustrin tog fart omkring 1950-talet. Plastbaserade bindemedel har varit portförbjudna i tillverkningen. Att utveckla produkter som kan ersätta det moderna färgmaterialet har varit ett av företagets huvuduppgifter.

Kunskaperna om det färgmaterial man har använt finns framförallt hos de äldre målarmästarna samt i litteraturen, speciellt i de böcker som användes inom utbildningen av målare innan 1950-talet. Det harr dock varit ett pussel att kombinera dessa kunskaper med dagens krav på färgtillverkning och inte minst med de moderna material som idag används som underlag för färgerna.

Länkar – I närheten av oss